Facility management

Co je Facility Management

Tento obor je v České republice již poměrně známý a bývá někdy zúženě považován pouze za systém pro správu budov. Obecně lze Facility Management (FM) definovat jako:

„Metodu, jak v organizacích vzájemně sladit pracovníky, pracovní činnosti a pracovní prostředí, které v sobě zahrnuje principy obchodní administrativy, architektury, humanitních a technických věd.“ (definice IFMA)

Facility management je typickým příkladem moderní servisní činnosti. Jeho úkolem je snižovat náklady a zvyšovat kvalitu. Je jednou z mnoha oblastí řízení firmy, která však není pro vrcholový management denní prioritou.

Společnost CTS Partners a.s. (dříve DORA Group a.s., DORA Security a.s., DORA Gastro a.s. a DORA Services s.r.o.), je významným českým poskytovatelem  nevýrobních služeb pro průmyslové podniky a v oblasti podpůrných služeb se zaměřuje na dodávku komplexních i dílčích řešení, která jsou individuálně modelována podle potřeb našich klientů. Nedílnou součástí jednotlivých nabídek v oblasti facility managementu a facility services je audit stavu nevýrobních činností v podniku a následná studie konkrétního řešení s důrazem na snížení manažerské zátěže vedení podniku a současně s důrazem na snížení nákladů.

Kromě řešení v oblasti facility managementu se CTS Partners a.s. zabývá též účetním, daňovým a finančním poradenstvím. Jsme připraveni pro klienty vést jednoduché či podvojné účetnictví, provádět daňovou optimalizaci a inkasovat od dlužníků finanční prostředky.

© 2024 CTS Partners a.s. - Webdesign a SEO vostarek.com