OP Lidské zdroje a zaměstnanost (OP LZZ)

V období let 2007 – 2013 Česká republika využívá prostředky Evropského sociálního fondu a to prostřednictvím tří operačních programů. Jedním z nich je Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost, který je, kromě jiného, zaměřený na snižování nezaměstnanosti a profesního vzdělávání. A právě v rámci tohoto programu získala společnost CTS Partners a.s. grant na podporu vzdělávání svých zaměstnanců na projekt s názvem Vzděláváním zkvalitňujeme realitu pod registračním číslem CZ.1.04/1.1.02/35.01385.

Plán školení

Název Datum školení
IT dovednosti 06-2012
Finance a ekonomika 10-2011
Logistika 26.-27.09.2011
Personální práce a mzdy ve firmě 10-2011
Vedení týmu, osobní a manažerské kompetence 15.-16.09.2011
Základy řízení projektů 22.,23.09.2011
2×2 dny 10-2011
1,5 dne 11-2011
Řízení lidských zdrojů 11-2011
Marketingová komunikace referenti 7.,8.,9.,12.09.2011
Marketingový mix, tvorba obchodních nabídek 11-2011
12-2011
Obchodní vyjednávání, strategie a taktika 05-2012
Životní prostředí 01-2012
© 2024 CTS Partners a.s. - Webdesign a SEO vostarek.com